Đào Tạo Nghề

Đào Tạo Nghề

Đào Tạo Nghề

  • Tiêu chí lựa chọn địa chỉ đào tạo nghề Spa

    26-03-2018 // 441 lượt xem

    Nhận thấy nhu cầu học nghề Spa đòi hỏi chất lượng đào tạo cao ngày càng tăng, Thanh Trúc mở các lớp đào tạo spa đặc biệt đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, khác biệt hẳn các lớp dạy nghề hiện tại ở Việt Nam.

    Chi tiết →